فن آوران پرتو دانش

غلطک پیرو یک یاتاقان فشرده است که دارای یک شفت با استحکام بالا و یک یاتاقان سوزنی داخلی می باشد. این قطعه به عنوان ریل حرکتی در مکانیزم های بادامکی و حرکت خطی مناسب است.


مدل های RNAST، NAST و NART

مدل NAST یک نوع یاتاقان قابل جداسازی، مرکب از یک رینگ خارجی با دیواره ضخیم، یک رینگ داخلی و محرک های سوزنی است که مجهز به یک قفسه نگهدارنده دقیق می باشد. از آنجا که ساختار آن بسیار ساده است، می توان با هزینه کم به دقت بالایی دست یافت. مدل RNAST یک نوع یاتاقان مرکب از یک رینگ خارجی با دیواره ادامه