فن آوران پرتو دانش

رینگ غلطکی عرضی یک یاتاقان غلطکی با دقت چرخشی بسیار بالاست و می تواند بار را در هر جهتی تحمل کند. از آنجا که غلطک های استوانه ای آن عمود بر هم قرار دارند، توان تحمل بار را در هر جهت داراست.


برای چرخش رینگ داخلی/چرخش رینگ خارجی

یک مدل دارای رینگ داخلی/خارجی یکپارچه که می تواند هم برای چرخش رینگ داخلی و هم برای چرخش رینگ خارجی به کار رود. مدل RU ادامه

برای چرخش رینگ داخلی

بهینه شده برای محیط هایی که دقت چرخشی بالا در رینگ داخلی مورد نیاز است. مدل های RB,RA,RA-C ادامه

برای چرخش رینگ خارجی

بهینه شده برای محیط هایی که دقت چرخشی بالا در رینگ خارجی مورد نیاز است. مدل RE ادامه