فن آوران پرتو دانش

بال اسکرو یک پیچ تغذیه با بازده بالا و ساچمه ای است که یک حرکت چرخشی را بین محور پیچ و مهره ایجاد می کند. این محصول در مقایسه با پیچ لغزشی معمولی دارای گشتاوری معادل یک سوم یا کمتر است که باعث می شود در نیروی محرک موتور صرفه جویی شود.


بال اسکروی قفسه دار دقیق

یک بال اسکرو که با استفاده از قفسه نگهدارنده ساچمه، با صدای کم، نوسان های کم گشتاور و بدون نیاز به سرویس و نگهداری برای مدت طولانی کار می کند. مدل های SBN, SBK, SDA, HBN, SBKH ادامه

مدل BNK با شفت دو سر پرداخت شده

در این مدل، محورهای پیچ با قطر خارجی ۴ تا ۲۵ میلیمتر و گام محوری ۱ تا ۲۰ میلیمتری به صورت استاندارد موجود هستند. مدل BNK ادامه

بال اسکروی دقیق

یک بال اسکرو که از یک محور پیچ با دقت بالا استفاده می کند. مدل های BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW, BNF, DK, MDK, BLK/WGF, BNT, DIR, BLR ادامه

بال اسکرو/هزار خار دقیق

یک واحد چرخشی/ضربه ای که دارای شکاف های بال اسکرو و یک شکاف هزارخار ساچمه ای است که روی یک شفت تکی بر هم متقاطع هستند. مهره های بال اسکرو و هزارخار ساچمه ای دارای یاتاقان های نگهدارنده اختصاصی هستند که مستقیما در پیرامون مهره ها جاگذاری شده است. مدل های BNS-A, BNS, NS-A, NS ادامه

بال اسکروی غلطکی

ک بال اسکرو که از یک محور پیچ غلطکی با دقت بالا استفاده می کند. مدل های JPF, BTK, MTF, BLK / WTF, CNF, BNT ادامه

قطعه تکیه گاه

قطعه تکیه گاه شش نوع است: مدل های EK، FK، EF و FF برای بال اسکروی استاندارد با دو انتهای پرداخت شده شفت، و مدل های BK و BF برای بال اسکروهای معمولی استانداردسازی شده اند. قطعه تکیه گاه در سمت ثابت خود دارای یک بیرینگ زاویه ای سازگار با JIS Class 5 است که یک بار از پیش تنظیم شده برای آن تعیین شده ادامه

بست مهره

بست مهره (دیوارکوب) برای بال اسکروی استاندارد با دو انتهای پرداخت شده شفت استانداردسازی شده است. این مدل برای ثابت شدن روی میز با استفاده از پیچ ها طراحی شده است. از آنجا که ارتفاع آن کم است، می توان فقط آن را با استفاده از پیچ ها روی میز محکم کرد. مدل MC ادامه

مهره قفل دار

مهره قفل دار بال اسکروها به آسانی محور پیچ و یاتاقان را با دقت بالا می بندد. یک مکانیزم جلوگیری از لق شدن که با یک پیچ میزان با سر سوکت شش وجهی و یک قطعه خاص همراه است، از لق شدن مهره قفل دار جلوگیری می کند و بسته شدن محکم آن را تضمین می نماید. مدل RN ادامه