فن آوران پرتو دانش

بوش خطی یک ریل حرکتی است که همراه با یک شفت ریل حرکتی که حالت سیلندری دارد استفاده می شود. این محصول، حرکات خطی را با کمترین مقاومت اصطکاک انجام می دهد و حرکات آن نرم و بسیار دقیق است.


بوش خطی مدل های LM و LME

از آنجا که مهره بوش خطی دقیق ترین شکل استوانه ای را دارد، استفاده از این نوع بوش بسیار زیاد است. مدل های LM و LME ادامه

بوش خطی نوع لبه دار

این مهره دارای یک لبه است. این باعث می شود که مستقیما همراه با پیچ ها در محفظه سوار شود و بدین ترتیب نصب آن آسان تر خواهد بود. مدل های LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L ادامه

بوش خطی مدل های SC و SH

از آنجا که محفظه کوچک و سبک آلومینیومی متشکل از یک واحد مدل LM و دو واحد مدل SL است، می توان آن را با استفاده از پیچ ها به آسانی به میز متصل کرده و محکم نمود. مدل های SC و SH ادامه

تکیه گاه شفت حرکت خطی

یک تکیه گاه آلومینیومی سبک که برای محکم نگهداشتن شفت LM به کار می رود. از آنجا که جایگاه شفت LM یک شکاف دارد، این تکیه گاه می تواند با کمک پیچ ها شفت LM را کاملا محکم در جای خود نگهدارد. مدل های SK و SF ادامه