فن آوران پرتو دانش

محل نمایش توضیح باتری نوع سوم


OPzS لوله ای با الکترولیت مایع

باتری های OPzS لوله ای با الکترولیت مایع دارای عملکردی مطمئن و ایمن بوده و طول عمر بالایی دارند. باتری های OPzS با الکترولیت مایع از نوع باتری های سرب اسید مقاوم با طول عمر 20 سال در دمای 20 درجه سانتیگراد بوده و سازگار با استاندارد 40736 DIN اروپا ساخته شده اند. این باتری ها انباره های انرژی قوی ادامه