فن آوران پرتو دانش

باتری لیفتراک

باتری های لیفتراک که گاهی باتری های صنعتی، باتری های کششی و یا باتری های ایستا نامیده می شوند در جاهایی که نیاز به انرژی در بازه زمانی زیادی دارند استفاده می شوند، و برای چرخه عمیق (deep cycle) و یا دشارژ تا سطح 20 درصد شارژ کامل (80 درصد تخلیه) طراحی شده اند. قابلیت دشارژ زیاد این باتری ها به این ادامه