فن آوران پرتو دانش

نیکل کادمیوم نرخ پایین، متوسط و بالا

محدوده وسیع ظرفیت پایین، متوسط و بالای باتری های نیکل کادمیوم، انتخاب دقیق آن ها را بر مبنای زمان دشارژ و ولتاژ انتهای دشارژ راحت می سازد. ساختار قوی و الکترولیت زیاد به باتری این قابلیت را می دهد تا در برابر نوسانات گسترده دما در چرخه کاری خود در ذوره عمر 20 ساله اش به خوبی مقاومت کند. دمای کارکرد ادامه