فن آوران پرتو دانش

مدل SBپر استفاده ترین سری. برای بارهای سنگین استفاده می شود زیرا سطح تماس کروی بسیار عریض است. حلقه خارجی در دو نقطه برش خورده است و این به حلقه داخلی امکان می دهد که خود را تطبیق دهد.
مدل SA1این نوع از یاتاقان کروی ساده در اروپا بسیار استفاده می شود. حلقه خارجی در یک نقطه برش خورده است و عرض و ضخامت آن از مدل SB کمتر است. به همین دلیل، این مدل را می توان در فضاهای کوچکتر استفاده کرد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص مدل SB اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص مدل SA1 اینجا کلیک کنید.