فن آوران پرتو دانش

یک بال اسکرو که با استفاده از قفسه نگهدارنده ساچمه، با صدای کم، نوسان های کم گشتاور و بدون نیاز به سرویس و نگهداری برای مدت طولانی کار می کند.

مدل های SBN, SBK, SDA, HBN, SBKH