فن آوران پرتو دانش

ک بال اسکرو که از یک محور پیچ غلطکی با دقت بالا استفاده می کند.

مدل های JPF, BTK, MTF, BLK / WTF, CNF, BNT