فن آوران پرتو دانش

قطعه تکیه گاه شش نوع است: مدل های EK، FK، EF و FF برای بال اسکروی استاندارد با دو انتهای پرداخت شده شفت، و مدل های BK و BF برای بال اسکروهای معمولی استانداردسازی شده اند. قطعه تکیه گاه در سمت ثابت خود دارای یک بیرینگ زاویه ای سازگار با JIS Class 5 است که یک بار از پیش تنظیم شده برای آن تعیین شده است.

مدل های EK, BK, FK, EF, BF, FF