فن آوران پرتو دانش

مهره قفل دار بال اسکروها به آسانی محور پیچ و یاتاقان را با دقت بالا می بندد. یک مکانیزم جلوگیری از لق شدن که با یک پیچ میزان با سر سوکت شش وجهی و یک قطعه خاص همراه است، از لق شدن مهره قفل دار جلوگیری می کند و بسته شدن محکم آن را تضمین می نماید.

مدل RN