فن آوران پرتو دانش

از آنجا که محفظه کوچک و سبک آلومینیومی متشکل از یک واحد مدل LM و دو واحد مدل SL است، می توان آن را با استفاده از پیچ ها به آسانی به میز متصل کرده و محکم نمود.

مدل های SC و SH