فن آوران پرتو دانش

در این نوع محرک از تکیه گاه آلومینیومی سبک وزن و مستحکم در بخش هدایت استفاده شده است. آپشن های پیچ یا نوار برای سیستم هدایت موجود هستند. در ضمن برای بال اسکرو از راهنمای حرکت خطی با نگهدارنده ساچمه و روانکار QZ استفاده شده تا عملکردی طولانی مدت و بی نیاز از سرویس و نگهداری به دست آید.

مدل GL-N