فن آوران پرتو دانش

دل GL یک اکتواتور تک محوره است که به محرک بال اسکرو یا محرک تسمه ای امکان می دهد تا با یک پایه آلومینیومی که ریل حرکتی مدل GSR بر روی آن سوار شده یکپارچه شود.

مدل GL