فن آوران پرتو دانش

مدل های SPR/SPS دارای عملکردی با لرزش بسیار کم بوده و از این لحاظ قابل قیاس با راهنماهای هیدروستاتیک می باشند. در ضمن با به حداقل رسیدن دفرمه گی ساچمه ها استحکام  آن ها بسیار افزایش یافته به طوری که از راهنماهای غلطکی نیز پیشی گرفته اند.

مدل SPR/SPS