فن آوران پرتو دانش

استفاده از قفسه نگهدارنده ساچمه باعث از بین رفتن اصطکاک بین ساچمه ها شده و نویز کمی ایجاد می کند.  صدای حین کار قابل قبول، عملکرد طولانی مدت و بی نیاز از سرویس و نگهداری و پاسخدهی پر سرعت را ارائه می کند.

مدل های SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, SVR/SVS