فن آوران پرتو دانش

انواع مختلفی از ریل های حرکتی (نوع ساچمه ای)، از مدل های مینیاتوری تا مدل های بزرگ برای ماشین ابزارها، و ریل های منحنی مناسب برای دامنه وسیعی از کاربردهای مختلف موجود است.

مدل های HSR, SR, NR/NRS, HRW, RSR/RSR-W, HR, GSR, GSR-R, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2