فن آوران پرتو دانش

مبدل های فرکانس سری FC نتیجه سال ها تحقیق و تجربه در این حوزه هستند. کانورترهای فرکانس FC60 و FC400 مناسب مصارفی هستند که بیشترین تنوع و قابلیت اطمینان را نیاز دارند. این تجهیزات با به کارگیری قطعات پیشرفته تکنولوژیک، قابلیت اطمینان عالی و تعمیر و نگهداری آسان متمایز هستند. راحتی کار با این تجهیزات بارزترین ویژگی آنهاست.

کانورترهای فرکانس ارائه شده تا توان هایی بیش از 800 کیلو ولت آمپر مناسب برای تامین توان مصرف کننده هایی هستند که نیاز به فرکانس های مختلف دارند. به طور معمول این مبدل های فرکانس، فرکانس 50 هرتز را در ورودی گرفته و به نوبت FC60 فرکانس 60 هرتز و FC400 فرکانس 400 هرتز را در خروجی تولید می کند و بالعکس. کانورترهای فرکانس معمولا در صنعت، فرآیندهای تست، کشتیرانی و پتروشیمی کاربرد دارند.