فن آوران پرتو دانش

اغلب تانکرهای شیمیایی و نفتی به یک سیستم نیروی محرکه کمکی مجهز می شوند. در صورت خرابی موتور دیزل اصلی، کشتی می تواند با سرعت کمتر به راه خود ادامه دهد و قابلیت مانور خود را حفظ کند. یک ماشین الکتریکی قابل تبدیل در گیربکس اصلی نصب می شود که در حالت عملکرد طبیعی (تولید توان = PTO) به مثابه یک ژنراتور عمل کرده و توان سیستم های الکتریکی روی عرشه را تامین می کند. در صورت لزوم ژنراتور می تواند نقش یک موتور را بازی کرده (جذب توان = PTH) و سیستم محرک اصلی را راه اندازی کند. در حین عملکرد PTH، موتور توسط ژنراتورهای کمکی تامین می شود.

 اتوترانس تعبیه شده در داخل راه انداز PTO-PTH جریان هجومی ماشین الکتریکی قابل تبدیل را کاهش می دهد تا زمانی که سرعت به مقدار نامی خود برسد بنابراین اضافه باری به ژنراتورهای کمکی در حین استارت تحمیل نمی شود. PLC در راه انداز PTO-PTH نه تنها جریان هجومی را نظارت می کند بلکه عمل قفل کردن بریکرهای مدار، کنترل جریان تحریک مقدماتی، جریان تحریک اصلی و کوپلینگ ماشین قابل تبدیل و سیستم نیروی محرکه را نیز انجام می دهد.

 

محدوده توان: 250 تا 7500 کیلو وات

ولتاژ نامی: 380 تا 12000 ولت