فن آوران پرتو دانش

پشتیبانی

هنگامی که مشتریان نیاز به محصول جدید برای استفاده در اتوماسیون صنعتی و اداری خود داشته اما در آن زمینه تخصص کافی ندارند، ما می توانیم با در دست گرفتن کامل پروژه از طراحی، پروسه ساخت و یا تامین دستگاه مورد نیاز شما را یاری نماییم تا در زمان اجرا و هزینه صرفه جویی شود. هنگام مطالعه و آنالیز و ارزیابی روش های فنی، به طور تنگاتنگ با مشتری در تعامل هستیم تا نیازهای دقیق آن ها را در طراحی و ساخت از روی کاغذ به مدل نمونه انتقال دهیم.

 

ایمیل پشتیبانی: service@fpd-eng.ir